Digitalisering: Kan man sætte headhuntning på formel og bevare mennesket i centrum?

man-791049__340

Digitalisering er en efterhånden uomtvistelig faktor i et marked præget af effektivisering, optimering og foranderlig konkurrence. Hos Comentor griber vi gladeligt muligheden for at digitalisere både processer og løsninger for at forblive en værdiskabende samarbejdspartner for virksomhederne og møde kandidaterne, hvor de er. Men samtidig insisterer vi på at holde mennesket og relationen i fokus – for kun ved at komme 360 grader rundt om kandidat, virksomhed og position, sikrer vi en succesfuld rekruttering.

Digitalisering giver headhunterbranchen en række værktøjer, som vi hos Comentor er stålsatte på at udnytte og udvikle. Digitale løsninger som rekrutteringssoftware og kandidatdatabaser er for længst en integreret del af headhuntervirksomhederne, hvor de sætter strøm til processen. Søgeværktøjer matcher effektivt data om kandidater med krav og ønsker fra virksomheds- og jobprofiler. Samtidig betyder sociale medier – særligt LinkedIn – at headhuntervirksomhederne kommer tættere på potentielle kandidater såvel som kunder i kommunikationen; til gavn for alle parter. Professionelle data, stillingsprofiler, information om positioner og kandidater udveksles hurtigt og præcist; ligesom både tests og interviews i højere grad finder sted på distancen. Og det er kun toppet af isbjerget. Vi forestiller os, at kunstig intelligens, big data og data-mining løbende kaster endnu flere muligheder af sig, men det stiller også nye krav til de personer, der skal kvalificere det digitaliserede og automatiserede arbejde.

For headhunting handler alt andet lige om hoveder – om mennesker. Spørgsmålet er, om branchen kan digitaliseres fuldstændig og stadig tilføre virksomhederne den samme værdi, som, vi mener, er grundlaget for vores eksistens? I Comentor ser vi digitaliseringen som en ny, god holdkammerat i relation til optimering af processer og arbejdsgange og ikke mindst fleksibilitet i forhold til tid og sted. Dog tror vi på, at den nære relation har en essentiel rolle i rekrutteringsprocessen, når det omhandler at udfordre status quo og skabe et helhedsbillede af det menneske, vi sidder overfor og skal vurdere i forhold til en given virksomhed. Vi insisterer på at afdække adfærd ved at gå tæt på viden og kompetencer, men også motivation, miljø, holdninger og personlighed. Ligesom vi insisterer på at afdække og forstå vores samarbejdspartneres virkelighed til bunds – og det gøres, fortsat, kun ved møder blandt kompetente mennesker.