Forandringsproces – udfordring eller fornøjelse?

Forandringsledelse-4

Forandringer er et grundvilkår på alle arbejdspladser: Digitalisering, globalisering og automatisering ændrer hastigt vores samfund – og vores arbejdsliv. Den moderne leders opgave handler derfor i stigende grad om at lede medarbejdere gennem forandringer og ikke mindst skabe følgeskab til disse forandringer.

Træning af forandringsledelse som disciplin

Mennesker har helt naturligt en modstand mod forandringer i hverdagen, og udsigten til implementering af et nyt it-system, ændrede budgetter, en fusion eller nye rutiner kan medføre usikkerhed og utryghed hos medarbejderne, som kommer til udtryk gennem modstand mod forandringen. Forandringsledelse er derfor en svær kunst, som kræver ledelseserfaring, de rette værktøjer og ikke mindst træning i disciplinen. I Comentor har vi oplevet stor effekt af at træne ledelsesmæssige færdigheder gennem gamification, dvs. træning gennem virtuelle spilmiljøer, hvor deltagerne bliver bragt i aktuelle og relevante ledelsesmæssige dilemmaer, som de i fællesskab skal løse. Vi tilrettelægger vores uddannelsesforløb med et teoretisk afsæt, men med fokus på praksis og træning, hvor deltagerne øver metoder og værktøjer og efterfølgende får feedback.

I vores optik er læring en proces frem for en begivenhed, og vores erfaring er, at læring på kurser har størst effekt, når den både foregår før, under og efter træningsforløbet. Samtidig skal træningen tage udgangspunkt i deltagernes virkelighed. Derfor er det vigtigt med en facilitator, som kobler træningen til virksomhedens strategi, så der skabes en tæt sammenhæng mellem træningsforløbet og den enkelte organisations strategi og mål. 

Senest har vores facilitator i forandringsledelse Jakob Møller Hansen fået følgende tilbagemeldinger efter et kursusforløb hos SE:

- ”Store roser fra mine projektledere. De har alle meldt tilbage, at det har været nogle fede dage – tak”.

- ”Tak for to gode dage. Stort udbytte og hvor er det befriende, at du kalder en skovl for en skovl. Mange tak…!”.

Når vi gennemfører workshops om forandringsledelse hos virksomheder og organisationer, anvender vi platformen Actee Change, som er et effektivt procesværktøj udviklet til træning, planlægning og kommunikation af forandringer. Gennem forskellige moduler føres lederne gennem en række dilemmaer, som kalder på såvel management-greb som leadership-greb, der har til formål at styrke deltagernes og organisationens forandringspotentiale. Vi er meget optagede af, at træningen tager et solidt afsæt i de gængse teorier inden for emnet, samt den empiri der er tilgængelig.

Dit udbytte ved brug af Actee Change som træningsværktøj er bl.a.:

  • En solid teoretisk indsigt i DNA'et af en forandring bygget på en teoretisk ramme
  • Hjælp til at forstå, hvad der er på spil, når en forandring er på dagsordenen
  • Fokus på både at skabe en forandring fremad og reducere den modstand, der altid vil være i en organisation i relation til forandringer
  • Et solidt grundlag for at forstå, hvilken tilgang og ledelse du har brug for i forskellige faser af en forandring
  • Hjælpe til at opbygge støtte til din forandring
  • Refleksion omkring egen praksis
  • Et godt grundlag for diskussion om vanskelige dilemmaer, du som leder oplever
  • Mulighed for at arbejde med og få øje på den stiltiende viden i en kultur
  • Du får din egen forandringsplan med til eksekvering umiddelbart efter forløbet

Kom i mål med forandringsprocessen

For den moderne leder handler forandringer ikke bare om at optimere eller skabe noget nyt, men om at få integreret og forankret ny adfærd – både hos sig selv og hos medarbejderne. Og som leder må du erkende, at ikke alle bevæger sig gennem forandringen med samme hastighed og smidighed – en forandring, som på papiret er gennemført, kan stadig have et stort stykke arbejde foran sig, før alle implicerede 'gør' forandringen rigtigt. For at nå i mål med forandringen, er det derfor væsentligt, at du får håndteret modstanden rigtigt og skabt følgeskab hos dine medarbejdere.

Hvis du ønsker at vide mere om forandringsledelse som disciplin og om træning af forandringsledelse i din organisation, eller hvis du har behov for en professionel sparringspartner, som formår at navigere medarbejderne sikkert igennem forandringsprocessen med optimale resultater til følge, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Hos Comentor påtager vi os gerne ansvaret for at stå for ledelse af forandringer i jeres virksomhed, og vi kan hjælpe jer med at igangsætte og drive forandringsprocesser. Med udgangspunkt i mere end 15 års erfaring med forandringsledelse bidrager vi bl.a. med viden, som letter processen. Med os ved roret vil I få indsigt i, hvordan mennesker reagerer på forandring, og hvordan I kan takle omstilling i organisationen samt håndtere eventuel modvillighed. Vi hjælper jer med at gøre forandringerne til en integreret del af organisationen, mindske sandsynligheden for forsinkelser og øge chancen for, at forandringsprocesserne lykkes.

Kontakt os allerede i dag, hvis I ønsker en skræddersyet og struktureret løsning inden for forandringsledelse, der kan hjælpe jer sikkert igennem jeres forandringsprocesser.

 

New call-to-action