”Jeg ved lige præcis hvem du har brug for”

Du har måske hørt ovenstående udsagn i mødet med en headhunter, men er det virkelig så nemt? Svaret er nej. For soft skills spiller en stadig vigtigere rolle i succesfuld rekruttering og er samtidig vanskelige at afdække. Læs her, hvordan vi gør hos Comentor. 

I LinkedIns Global Talent Trends 2019-rapport giver 92 procent af de adspurgte rekrutteringsspecialister udtryk for, at stærke soft skills er lige så – hvis ikke mere – vigtige end hard skills. Samtidig giver 89 procent af respondenterne udtryk for, at fejlrekrutteringer typisk hænger sammen med utilstrækkelige soft skills hos kandidaten. Læg hertil, at soft skills – herunder værdier, holdninger og miljøpræferencer – er klart sværere at afdække end hard skills, som groft sagt kan læses ud af et CV.

Som rekrutteringshus ved vi, at det kræver en struktureret og metodisk undersøgelse af virksomhedens behov og kandidaternes jobadfærd at sikre det rette match. En indsats, der rækker ud over gennemgang af CV og mavefornemmelser. Til den opgave har vi gennem mange år anvendt en model, vi kalder adfærdsmodellen.

Afdæk det du ikke kan læse ud af CV’et

Der er i sagens natur mange elementer, som indvirker på vores jobadfærd. Men når alt kommer til alt, oplever vi hos Comentor, at adfærdsmodellens seks inter-relaterede områder er mere styrende end andre.

Med Viden og Færdigheder sørger vi for at adressere kandidatens hard skills – fx uddannelse og konkret erfaring. Derudover går vi, som modellen illustrerer, i dybden med de svært definerbare elementer, der præger kandidatens soft skills. Det være sig Miljø, Holdninger, Personlighed og Motivation. Samlet giver disse seks elementer, som vi går tæt på bl.a. via samtaler, personanalyse og tests, et nuanceret billede af kandidatens jobadfærd. Og når alt kommer til alt, er det en bestemt adfærd, man får ind i sin organisation, når en ny medarbejder inviteres ombord.

Gør det komplekse overskueligt

Udover at sikre kvalitet i rekrutteringsarbejdet tjener adfærdsmodellen flere formål. Modellen giver fx den enkelte kandidat indsigt i, hvad vedkommende bliver vurderet på i rekrutteringsprocessen. Derfor gennemgår vi altid modellen ved begyndelsen af den personlige samtale.

Desuden går adfærdsmodellens elementer igen i de faste metoder, vi hos Comentor bruger til at analysere kundens behov, når vi løser opgaver indenfor ledelsesudvikling og rekruttering/headhunting. Vores erfaring viser med al tydelighed, at adfærdsmodellen hjælper såvel kunder som kandidater med at forstå det komplekse område, som jobadfærd er, på en simpel og overskuelig måde.

Det er ikke rocket science, og vi mener, at enhver kan gøre det. Men ligesom respondenterne i LinkedIn-rapporten oplever vi ofte, at rekrutteringer slår fejl, fordi betydningen af soft skills undervurderes. Der er travlt i virksomheden: “Vi skal bare have en ny Poul. HR sender lige en funktionsbeskrivelse, og så er vi i gang!”. Men der er altså brug for en styret proces, hvis du vil sikre den helt rette medarbejder, og her synes vi, at adfærdsmodellen er et eminent værktøj.

Click me