Personlighedstest – gør skade på andre eller skær brød

Personlioghedstest gør skade-168911-edited

I runde tal anvender ca. 75% af Danmarks virksomheder personlighedstest eller personprofilværktøjer i forbindelse med rekruttering, udvikling, teamdannelse mv. – det være sig individuelt som i gruppesammenhænge. Der findes en stor variation af værktøjer på det danske marked og ikke mindst i anvendelsen af dem. 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi hos Comentor ser en stor værdi i at anvende personprofiler, men vi ser også, at de af mange bliver anvendt om ikke forkert, så med en vægtning som de ikke er egnede til. Det er set mere end en gang, at personprofiler er som at have fundet den hellige gral – den evigtgyldige sandhed. For os der arbejder med vurdering af mennesker til dagligt, er det overordentligt svært at forstå, at mange anvender personprofiler som noget, der er tæt på den hele sandhed om et menneske.

Personprofilanalysen kan og vil kun være et sporadisk øjebliksbillede, som indikerer, hvorledes personen satte sine krydser lige den dag. Som interviewer skal du være opmærksom på ikke at overtolke eller give en konkluderende feedback på, hvordan personen er uden at hænge det interviewmæssigt op på udsagn, som personen selv er kommet med og kan stå inde for. Noget som gør tilbagemeldingen værdifuld og nærværende for såvel interviewer som bruger.

Har du styr på detaljerne i din rekruttering? Download vores guide, og få  overblikket over, hvad du mangler for at finde den rette kandidat her

Når du vælger en personprofil bør du skele til, hvor høj reliabiliteten og validiteten for værktøjet er, og ligeledes hvordan den givne læsbarhed og forståelse er for interviewer og kunde – eksternt som internt. Ingen tvivl om at det er et godt supplement til at forstå og understøtte den fulde og hele adfærd – hvordan du så end definerer denne.

Holdning og personlighed

Vi ved, af erfaring, hvor svært det kan være at skelne mellem holdning og personlighed, hvor holdninger er mere etiske og moralske spørgsmål, som rejser sig, er personlighed i stor udstrækning arveligt og miljømæssigt betinget og meget understøttende i forhold til, hvorledes den enkelte er motiveret, indlærer og tilegner sig ny viden. Ofte bliver man jo ikke dummere over en nat, men mange har givetvis oplevet, at den ønskede færdighed ikke kom til udtryk, hvilket ofte kan skyldes personlighed og holdning, som ikke matchede virksomhed, jobbet, kolleger og kunder.

Vi er på ingen måde religiøse med hensyn til brugen af personprofiler, men vi har en klar holdning til brugbarheden i de forskellige kontekster samt betydningen af den erfaring, bruger har i anvendelsen af værktøjet. Om man anvender det 10 eller 200 gange om året gør jo en markant forskel i håndtering af værktøjet, hvor førstnævnte måske taler for at source den del til den eksterne professionelle bruger. Risikoen er bestemt tilstede for, at personprofilen anvendes uhensigtsmæssigt i de forkerte hænder.

Vær varsom med konklusionerne

Ligesom en brødkniv kan anvendes til at skære brød med, kan den også gøre skade på andre. Der skal ikke herske tvivl om, at personprofiler kan være et rigtigt godt værktøj til at italesætte, hvordan vi hver især agerer i det daglige, og hvilken måde vi taler og samarbejder på. Og endelig et rigtigt god supplement til at arbejde med sine styrker og svagheder i samspil med andre. Men vær varsom med hvilke konklusioner, du udtrækker på baggrund af personprofilen. 

Bruger du endnu ikke personprofilværktøjer, bør du overveje at gøre det, og vi står gerne til rådighed for at støtte dig i det rigtige valg for dig og din virksomhed.

Click me