Vi deler artikler, gode råd og sparring omkring udvikling af virksomheder og mennesker.

”Jeg ved lige præcis hvem du har brug for”

Du har måske hørt ovenstående udsagn i mødet med en headhunter, men er det virkelig så nemt? Svaret er nej. For soft skills spiller en stadig vigtigere rolle i succesfuld rekruttering og er samtidig...