Hvad er forandringsledelse?

Forandringsledelse-883980-edited

Kort fortalt er forandringsledelse en disciplin, som har til formål at lære medarbejderne i din virksomhed at tilpasse sig forandring. Forandring er nemlig altafgørende for, at din virksomhed kan udvikle sig. Hvis din virksomhed og dine medarbejdere sidder fast i de samme gamle mønstre og vaner, så har I ikke mulighed for at rykke jer og skabe forbedringer. 

God kommunikation og forandringsledelse går hånd i hånd

Udover, at forandringsledelse gør dine ansatte mere omstillingsdygtige overfor forandringer i virksomheden, så er det også et effektivt værktøj til at sikre, at selve ledelsen i virksomheden griber forandringen an på en hensigtsmæssig måde.

For at kunne opnå de ønskede resultater af en forandringsproces, er det afgørende, at ledelsen formår at kommunikere de nødvendige budskaber til medarbejderne. Hvis de ansatte ikke på forhånd har en klar vision om, hvad formålet med forandringen er, vil det vanskeliggøre processen.

Samtlige parter bør derfor forinden have en klar ide om, hvad forandringen skal resultere i – både på et personligt og et økonomisk plan.

Hvem henvender forandringsledelse sig til?

Disciplinen henvender sig til virksomheder, som for eksempel skal gennemføre en fusion, eller gennemgå så omfattende forandringer, at arbejdsfordelingen ændrer sig afdelingerne imellem. Hvis både de ansatte og ledelsen er rustet til denne forandringsproces, undgår du indbyrdes gnidninger mellem de ansatte og uhensigtsmæssige kommunikationsudfordringer mellem de ansatte og ledelsen.

Professionel sparringspartner

Hvis du mangler en professionel sparringspartner, som kan hjælpe dig med at navigere dig og dine ansatte gennem en forandringsproces med positive resultater som følge, så påtager vi os gerne opgaven.

Vores mål er ikke at revolutionere din virksomhed, vi ønsker blot at give dig og dine ansatte de bedste forudsætninger for at realisere jeres vision. Hvis du ønsker at høre mere om forandringsledelse som disciplin, så er du altid velkommen til at kontakte os. 

New call-to-action