Vi deler artikler, gode råd og sparring omkring udvikling af virksomheder og mennesker.

McDonald’s eller Noma? Kvalitet forpligter…

Meget er sket siden et besøg på Buhdda Bar i Paris, der resulterede i etableringen af Comentor i 2002. En virksomheds udvikling er lidt som at lytte til soldaterhistorier; man husker heldigvis ikke...

McDonald's or NOMA? Quality commitment ...

Much has happened since a visit to buhdda Bar in Paris that resulted in the establishment of Comentor in 2002. A company's development is a bit like listening to soldiers stories; Remembering...